ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ, ТЕХНОЛОГИЯСЫ [ 230 бет ]

Жоспар

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ................................................................................................................................3
I тарау. МЕКТЕПТЕГІ ӘДЕБИЕТ ПӘНІ
Нәтижеге бағытталған білім беру және әдебиет пәнін оқытудың өзекті мәселелері......6
Әдебиетті оқыту – ғылым, шығармашылық құбылысы........................................................7
Әдебиет сабақтарында әдіс-тәсілдерді таңдау жолдары.......................................................9
Көркем шығарманы оқыту барысында оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру........10.
Көркем шығармаларды оқып –үйренудің әдіс-тәсілдері.....................................................13
Әдеби талдаудың негізгі тәсілдері мен бағыттары..............................................................14
Ауызша суреттемелер, бейнелемелер, кескіндемелер жасату............................................18
Инсценировка, киносценарийлер құрастыру........................................................................19
Көркем шығармалармен жұмыстың негізгі кезеңдері мен басты бағыттары....................23
Көркем туындыны оқу - әдебиетті оқытудың ең негізгі мәселесі......................................25
Көркем мәтінді оқып-үйрену және талдау жұмыстары.......................................................26
Көркем мәтінді талдау жолдары...........................................................................................27
Көркем шығармалармен жұмыстың қорытынды кезеңдері................................................29
II тарау. ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАРДЫ, КӨРКЕМ МӘТІНДІ ОҚЫТУ, ТАЛДАУ ЖОЛДАРЫ
Көркем мәтінді оқу жұмыстарын ұйымдастыру.................................................................32
Автор ізімен талдау, оның негізгі мақсаттары....................................................................37
Көркем туындыны образдар жүйесіне қарай талдау жолдары..........................................39
Әдеби шығармаларды проблемалық талдау жолдары........................................................40
«Абай жолындағы» Абай бейнесін проблемалап оқыту....................................................44
Эпикалық шығармаларды оқыту (теориясы)......................................................................47
Көркем туындының сюжеті, композициясы.......................................................................48
М.Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясын оқыту....................................................................49
Әңгіме жанрын оқыту............................................................................................................64
Мысал жанрын оқыту............................................................................................................69
Ертегілерді оқыту...................................................................................................................72
Публицистикалық шығармаларды, эпистолярлық жанрды оқыту...................................77
Хаттарды оқытудың негізгі ерекшеліктері.........................................................................77
Батырлар жырын оқыту........................................................................................................83
Лириканы оқыту....................................................................................................................87
Поэманы оқыту......................................................................................................................94.
Драмалық шығармаларды оқыту.........................................................................................99.
III тарау. АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАРДЫҢ ӨМІРБАЯНЫН, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫН ОҚЫТУ
Жазушы өмірбаянын 9-11 сыныптарда оқыту....................................................................106
Шолу тақырыптарын оқыту..................................................................................................113
Әдеби сын-зерттеу еңбектерін оқыту..................................................................................118
Әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту...................................................................................126
Әдеби-теориялық ұғымдарды қалыптастыру жолдары.....................................................128
Үй тапсырмасын беру және бала білімін есепке алу жолдары.........................................133
Оқушыларды тіл мәдениетіне, ауызша және жазбаша тіл шеберлігіне баулу................137
Сабақ үлгілері мен түрлерінде тіл дамыту, сөйлеу мәдениетіне баулу жолдары...........138
Оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру..............................................................147
Шығарма оған қойылатын талаптар, шығарманың негізгі түрлері..................................150
Оқушыларды шығарма жазуға даярлау..............................................................................153
Әдебиет сабағындағы көрнекілік.........................................................................................154


IV тарау. СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР
Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, маңызы............................................................... 159
Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері.................................................................................159
Сыныптан тыс оқулар...........................................................................................................160
Сабақтан тыс оқу сабақтары................................................................................................163
Сабақтан тыс уақытта шетел әдебиетімен таныстыру......................................................165
Әдебиетті тереңдетіп оқыту мәселелері.............................................................................165
Сабақ үлгілері мен түрлері..................................................................................................170
Абайдың табиғат лирикасы............................................................................................... 176
V тарау. БІЛІМДІ ЖИНАҚТАУ САБАҒЫНЫҢ МОДЕЛІ
«Алпамыс батыр» жырын қайталау....................................................................................180
Абайдың суреткерлік шеберлігі..........................................................................................181
Абай, Әбіш және Толық Адам............................................................................................182
ЖБИМ – жаңа білімді игеру моделі...................................................................................185
Абай – Әбіш – Толық адам және мен................................................................................187
ЛМКМ – логикалық мағынаға негізделген конструкторлық модель. Әбдірахман туралы өлеңдер...188
Жыраулар шығармашылығы ЛМ-К ................................................................................. 189
Жыраулар афоризмі......................................................................................................... . 191
Конструкторлық жобалау технологиясы...........................................................................195
Абай – махаббат жаршысы.................................................................................................196
Абай «Сегіз аяқ» өлеңіндегі даналық................................................................................197
«Ескендір» – рухани тартыстар поэмасы..........................................................................198
«Абай жолы» эпопеясындағы әйелдер бейнесі................................................................199.
С.Сейфуллин «Көкшетау» поэмасындағы халық аңыздары.......................................... 200
Прозалық шығармаларды талдау үлгісі............................................................................201
Абай лирикасы.................................................................................................................. 202
Абайдың жүрек философиясы...........................................................................................203
ЛМ-К Мұқағали...................................................................................................................204
Қозы Көрпеш – Баян сұлу...................................................................................................205
Ақын-жазушылар тілінің сөздігін жаса. Абай тілі......................................................... .207
Характер портретін сомдаудағы автордың сөз байлығына, тіл шеберлігіне барлау. М.Әуезов «Абай жолы».. 207
Мемуарлық (өмірбаяндық) еңбектер негізінде орындалатын ғылыми-зерттеу сипатындағы тапсырмалар үлгісі:
С. Сейфуллин өмірі............................................................................................................208
Дебат үлгісіндегі тапсырма...............................................................................................208
Жаңа білімді меңгерту технологиясы...............................................................................210
Технология талаптарына негізделген сабақ жоспарының үлгісі..................................213
Ақпараттық-технологиялық карта....................................................................................217
Дәстүрлі білім беру мен өнімді білім берудің басты ерекшеліктері, айырмашылықтары.....218
С.Сейфуллин. Технологиялық карта.............................................................................. 220
М.Әуезов. 1-технологиялық карта...................................................................................222
М.Әуезовтың алғашқы әңгімелері. 11-сынып
2-технологиялық карта......................................................................................................224
Білім беру параметрі..........................................................................................................225

Дисциплина: Әдебиет
Тип работы: Материал
Цена этой работы: 500 теңгеДля получения этой работы Вам нужно оплатить через терминалы QIWI
 1. На экране нажмите «Оплата услуг»
 2. Затем нажмите «Другие услуги»
 3. Выберите «Образовательные услуги»; нажмите stud.kz

 4. Введите номер счета,
 5. Терминал покажет ваш пароль, нажмите "Вперед"
 6. Внесите 500 тенге
 7. Не забудьте взять квитанцию, там будет распечатан ваш пароль!
 8. После оплаты можете скачать свой файл на сайте введя полученный пароль в поле снизу

Зарабатывайте вместе с нами!!!


Что нужно для этого сделать:
 1. Нужно
 2. Загрузить свои работы на сайт
 3. Установите свою цену (цена должна быть адекватной, иначе врядли кто-то купит)
 4. Мы добавляем лишь свою комиссию
 5. Заработанные деньги можно вывести на банковскую карточку

 группа сайтов Stud.kz
2008-2014 Создание сайта - cтудия Riskk | 0.2119

^